DONATE NOW

Musicians

Artistic Director &
Principal Conductor

Jeffery Meyer

Conductor Laureate
Darrell Ang

Violins
Yekaterina Budnikova, concertmaster
Argine Stepanyan*
Julia Iskhakova
Yekaterina Sapogova
Boris Kunetsov
Karina Burkhanova
Diana Zaviryukha
Michail Sokolov
Rumia Zainullina
Yelizaveta Gnoro
Alexey Gussarov
Michael Sokolov
Polina Moskaleva
Nadezhda Tafintseva

* Principal

Violas
Anna Vainstein*
Maria Yelina*
Gleb Kuznetsov
Michail Vasiruk
Dmitry Platonov

Cellos
Julia Rozovskaya*
Igor Botvin
Olesya Babenkova
Igor Kuznetsov

Basses
Dmitry Golovchenko*
Vitaly Goryachev

Flutes:
Alisa Yermakova*
Natalia Kapustina

Oboes
Evgeny Schyogolev*
Alexander Vostrikov

Clarinets
Vitaly Sapulo*
Pavel Reshetnikov

Bassoons
Petr Grits*
Neya Somun

French Horns
Nikolai Dubrovin*
Roman Bazanov
Nikolai Yefgrafov
Polina Sokolova

Trumpets
Vyacheslav Dmitrov*
Vasily Karbyshev

Trombones:
Georgy Aleshunin*
Daniil Gorokhov

Percussion
Konstantin Kolesnikov*
Pavel Drap

Harp
Alsu Musina

 
The Orchestra